Skånes vackra och omväxlande natur har alltid varit en viktig inspirationskälla i mitt liv. På denna webbplats har jag samlat godbitar både i form av stillbilder och rörlig film från tre decenniers vandringar i skog och mark. Tonvikten i materialet ligger vid hjortdjuren som är vackra blickfång ute i de skånska skogarna.

 

Naturfilmare Göran Johannesson visar här upp bilder och film från Skåne med tonvikt på hjortdjur som rådjur, dovvilt och kronvilt.